Slider

Kunder

Trivsel og medarbejdertrivsel

Adgang til vores support

Vores ydelser kan tilbydes i både virksomheder, pensions- og forsikringsselskaber, kommuner og patientforeninger.

 

Trivsel og Medarbejdertrivsel:

Vi er med til at sikre, at medarbejdere på alle niveauer har det godt i deres liv, og at de derved oplever en høj medarbejdertrivsel. Og hvis ikke, så hjælpe dem og give dem værktøjer til at få en bedre trivsel og sundhed tilbage. Selvfølgelig i tæt samarbejde med HR, organisationens ledere m.fl.

Vi ønsker således at være mindst muligt involveret i virksomhedens drift, produkter, strategi,  økonomi m.m - men udelukkende have vores fokus på menneskerne "bag sagen" og deres personlige trivsel - arbejdsmæssigt som privat. Vores mål er kort sagt at forbedre den menneskelige bæredygtighed og bundlinje i virksomheden.

 

Virksomheder

Vi samarbejder med CSR- og medarbejderfokuserede virksomheder omkring optimering af trivsel, sundhed og forebyggelse af sygefravær. Ligeledes i videntunge virksomheder, som er særligt optagede af fastholdelse og rekruttering af højtuddannede medarbejdere.

Vi tilbydes i virksomheden som et diskret og frivilligt tilbud til medarbejdere, der har begyndende udfordringer med deres sundhed, stress eller anden mistrivsel - arbejdsrelateret eller privat. Vores ydelser kan være et forebyggende tillæg til en eksisterende sundhedsforsikring. Vores indsats kan påføres i virksomhedens CSR regnskab.

 

Kommuner

Kommuner kan inddrage BLUME Support ift. deres medarbejdere eller borgere. I forhold til medarbejdere, kan vi arbejde med en forebyggende eller behandlende indsats i forbindelse med sygefravær og stress. Hvad angår borgere, kan kommunen anvende vores indsats i familie-/ og handicapafdelingen  - eller i Jobcentret ifm. at gøre ledige og sygemeldte jobparate og klar til at komme ud på arbejdsmarkedet.

 

Forsikrings- og pensionsselskaber

Forsikrings- og pensionsselskaber kan alliere sig med BLUME Support som en leverandør af forebyggende og trivselsfremmende ydelser, når målet er at reducere udbetalinger i forbindelse med tab af erhvervsevne. Vi kan også tilbyde deres private pensionskunder hjælp til en god overgang til seniorlivet.

 

Patientforeninger

Patientforeninger og evt. hospitaler kan formidle vores indsats til medlemmer og patienter/ pårørende - i arbejdet med at gøre alvorlige sygdomsforløb mere overskuelige og håndterbare for alle parter.

Følg os på

Top
Thrane.nu