Offentlig

Kommuner/ Regioner kan inddrage BLUME Support ift. både medarbejdere og borgere. 

I forhold til medarbejdere, kan vi  levere en forebyggende og behandlende indsats i forbindelse med mentalt orienteret sygefravær og stress - eksempelvis på hospitaler og i ældreplejen, skoler/institutioner, borgerservice og Jobcentre m.m. Eventuelt som et psyko/socialt supplement til en sundhedsordning.

Hvad angår borgerrettede ydelser, kan kommunen anvende vores indsats som en supplerende ressource i bl.a. familie-/ og handicapafdelingen samt i  Jobcentret, hvor vi kan fungere som en forebyggende og fremskudt taskforce ude i kommunens virksomheder, når første tegn på sygdom/stress viser sig. Vi kan også være et supplement til Jobcentrets øvrige beskæftigelsesindsats, når sygemeldte skal blive klar til at komme tilbage til jobbet efter en længere sygeperiode.

Blume Support kan med andre ord anvendes på rigtig mange områder i det offentlige, når livsbalancen er udfordret hos medarbejdere og borgere.

Følg os på

Top
Thrane.nu