Senior Support

                                                                                                                                    Seniorlivet og pension

Mange oplever udfordringer med seniorlivet og skulle gå på pension, og det at og skulle forlade arbejdslivet og genopfinde sig selv i et nyt livskapitel: Seniorlivet. Uanset om man er alene, eller stadig i et parforhold.

Vores terapeuter hjælper med at skabe overblik over den samlede trivsel og giver i efterfølgende samtaler en individuel handleplan og gode værktøjer, man selv kan arbejde videre med. Udfordringerne, vi arbejder med, kan være mange, f.eks. ny arbejdsidentitet, evt. nye arbejdsfunktioner i en overgangsperiode, parforholdet, aktivitetsmuligheder, helbredet, angst for pensionisttilværelse og sygdom, økonomi og boligsituation m.m.

Se mere om, hvordan det foregår her.

Senior Support kan bidrage til, at seniorer lærer at se muligheder frem for begrænsninger i overgangen til seniorlivet – både personligt og som par. Vores ydelse kan tilbydes som en del af en seniorpolitik på arbejdspladsen - eller en del af en pension/seniorløsning i samarbejde med  pensionsselskaber, pengeinstitutter, foreninger og kommuner.

Senior Support kan også hjælpe akut i perioder med særlige udfordringer. Det kan være på grund af alvorlig sygdom, ulykke eller anden pludselig opstået følelsesmæssig belastning.

Kontakt for mere info om tilbuddet og muligheder.

Statement Karin: ”Senior Support fik mig til at se mulighederne frem for truslen, da seniorlivet og livet som pensionist bankede på – både for mig personligt og sammen med min ægtefælle” 

Vi leverer vores serviceydelser indenfor seniorlivet/alderdom over det meste af landet, herunder til: København, Århus, Aalborg, Odense, Horsens og Sønderborg m.v.

Følg os på

Top
Thrane.nu