Slider

Om BLUME Support

Det moderne liv, hvor arbejde og privatliv flyder mere og mere sammen, udfordrer os. Med stress, kriser i parforholdet, og en dårlig work/life balance m.m. til følge.  Disse ting påvirker os alle, men de påvirker os forskelligt. Nogle ønsker selv at håndtere disse udfordringer – andre har brug for hjælp. 

I BLUME Support hjælper vi mennesker til en bedre livsbalance og håndtering af livtet "sten på vejen". Både når livet udfordrer med arbejdsrelaterede, personlige og familiære problemer - er vi livlinen, man kan støtte sig til i arbejdet med at handle og komme tilbage i trivsel.

Vores digitale trivselsmåling og udredende trivselssamtale skaber overblikket - og vores dygtige terapeuter hjælper videre med nærvær og faglig ekspertise. Gennem grundig trivselsudredning og efterfølgende handlingsrettede samtaler, giver vi både overblik, støtte og gode værktøjer til ”hjælp til selvhjælp”.  

BLUME  Supports ambition er at give begrebet "business angels" en ny dimension. Vi støtter og hjælper medarbejderne, så de forbliver bæredygtige, robuste gennem alle livets situationer. Både de lette og de virkelig svære. Derfor er alle tilknyttede terapeuter nøje udvalgte. Dels ud fra deres faglige kompetence, deres personlige værdisæt  - og ligeledes evnen til altid at møde mennesker i øjenhøjde og med hjertet forrest. 

Vi tilbyder vores assistance som en forebyggende HR-indsats på arbejdspladsen og i arbejdet med at fremme de menneskelige kompetencer hos ledere og HR, så de bliver endnu bedre til at sikre medarbejdertrivsel og forebygge stress i organisationen. Vores ydelser kan også leveres  gennem udvalgte pensionsselskaber, forsikringsvirksomheder m.m.

Vi ønsker at bidrage til en bedre menneskelig bæredygtighed og medarbejdertrivsel i virksomheder og i samfundet som helhed. Både gennem vores services og som aktiv influent i den offentlige debat.

Vi leverer vores ydelser indenfor trivsel/medarbejdertrivsel over det meste af landet, herunder til: København, Århus, Aalborg, Odense, Horsens og Sønderborg m.v.

 

Følg os på

Top
Thrane.nu