Slider

Om BLUME Support

Det moderne liv, hvor arbejde og privatliv flyder mere og mere sammen, udfordrer os. Med stress, kriser i parforholdet, digital afhængighed, mistrivsel hos børnene, og en dårlig work/life balance m.m. til følge.  Disse ting påvirker os alle, men de påvirker os forskelligt. Nogle ønsker selv at håndtere disse udfordringer – andre har brug for hjælp. 

I BLUME Support hjælper vi mennesker til en bedre livsbalance gennem trivselsmåling - og ved at give værktøjer til en optimal håndtering af livets udfordringer - så trivslen og energien kan komme tilbage. Både når livet udfordrer med arbejdsrelaterede, personlige og familiære problemer - er vi sikkerhedsnettet klar til at gribe, og livlinen man kan støtte sig til igennem processen.

Vores digitale trivselsmåling og udredende trivselssamtale skaber overblikket - og vores dygtige terapeuter hjælper videre med omsorg, nærvær og faglig ekspertise. Gennem grundig trivselsudredning og efterfølgende handlingsrettede samtaler, giver vi både overblik, støtte og gode værktøjer til ”hjælp til selvhjælp”.  

BLUME  Support er en virksomhed  med det primære fokus at hjælpe mennesker til at forblive bæredygtige, robuste og i stand til at håndtere alle livets situationer. Også de krævende og de virkelig svære. Derfor er alle tilknyttede terapeuter nøje udvalgte. Både ud fra deres faglige kompetence – men lige så meget ud fra deres personlige værdisæt og evnen til altid at møde mennesker i øjenhøjde og med hjertet forrest, når de arbejder for os. 

Vi tilbyder vores assistance som en forebyggende HR-indsats i virksomheder og kommuner  og i arbejdet med at fremme de menneskelige kompetencer hos ledere og HR, så de bliver endnu bedre til at sikre medarbejdertrivsel og forebyggelse af stress i organisationen. Vores ydelser kan også leveres som en del af et medlemstilbud igennem pensionsselskaber, forsikringsvirksomheder, jobcentre og patientforeninger.

Vi ønsker helt overordnet at bidrage til en bedre menneskelig bæredygtighed og medarbejdertrivsel i virksomheder og i samfundet som helhed. Både gennem vores services, træning af ledere og HR - og som aktiv influent i den offentlige debat.

Vi leverer vores serviceydelser indenfor trivsel/medarbejdertrivsel m.v. over det meste af landet, herunder til: København, Århus, Aalborg, Odense, Horsens og Sønderborg m.v.

 

Følg os på

Top
Thrane.nu