Patient Support

Psykisk og Fysisk Sygdom

En af de største udfordringer vi kan møde er, når fysisk eller psykisk sygdom rammer os eller vores nærmeste. Faktisk har forskning vist, at det er en af de største stressorer, vi kan møde -  og en udfordring, der ofte strækker sig over lang tid og kræver mange følelsesmæssige og mentale ressourcer. Det gælder både for den, der er syg - og for de pårørende, der er tæt på.

Vores terapeuter hjælper patienten og nærmeste pårørende med at få et samlet overblik over situationen og med at få lavet en handleplan, der kan gøre sygdomsforløbet mere håndterbart for alle parter.
De emner, vi arbejder med, spænder bredt. Fra accept af situationen, identifikation af egne ressourcer og i netværket, selvhjælpsteknikker til håndtering af den mentale og følelsesmæssige stress, krav og udfordringer i rollen som pårørende, planlægning og håndtering af forløbet, praktik ifm. dagligdagen/situationen, behov for hjælp og støtte m.m.

Således, at der opnås et så godt liv som muligt - på trods af fysisk eller psykisk sygdom m.m.  Og vi følger op og er med på sidelinjen i hele forløbet. – se mere om, hvordan det foregår her.

Vores service i relation til psykisk eller fysisk sygdom, tilbydes ikke direkte til patienter og deres pårørende - men som et tilbud gennem virksomheder, patientforeninger og kommuner.

Kontakt for mere info om tilbuddet og mulighederne.

Statement Vivian: ” Jeg fik hjælp til det praktiske og det psykiske ifm. at få min mand på plejecenter. Det har givet ham en mere aktiv hverdag og mig mere overskud som pårørende”

 

Vi leverer vores serviceydelser over det meste af landet, herunder til: København, Århus, Aalborg, Odense, Horsens og Sønderborg m.v.

Følg os på

Top
Thrane.nu